Aktualności


ocena oddziaływania na środowisko - odnawialne źródła energii - projekty

Firma obecnie realizuje jedno z podstawowych zadań Unijnego Projektu LIFE-RADOMKLIMA (www.life.radom.pl )

"Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia" (Projekt LIFE14 CCA/PL/000101) Projekt ten został wybrany w 2015r. jako jedyny z Polski w konkursie Programu LIFE Adaptacje do zmian klimatu wpisuje się w priorytety EU Adaptation Policy i dotyczy zielonej infrastruktury, adaptacji obszaru miejskiego do zmian klimatu, oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu a także zrównoważonej gospodarki wodą deszczową.

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.