oferta firmy


kompleksowe analizy, projekty, dokumentacja, szkolenia

W ofercie firmy znajdują się m.in.:
  • Kompleksowe analizy wpływu inwestycji na środowisko
  • Profesjonalne analizy stanu/potencjału ekologicznego ekosystemów wodnych wykonane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Prawa Polskiego, w tym analizy jakościowe i ilościowe fitoplanktonu i fitobentosu wód powierzchniowych, analizy fizyko-chemiczne wody oraz analizy hydromorfologiczne
  • Zwalczanie skutków eutrofizacji z wykorzystaniem innowacyjnych metod biologicznych
  • Profesjonalna dokumentacja projektowa dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w zakresie ekologicznych instalacji grzewczych z wykorzystaniem bioreaktorów algologicznych
  • Szkolenia w zakresie metodyki oceny stanu/potencjału ekologicznego zgodnej z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej
  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży w zakresie morfologii i ekologii glonów ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekt ich praktycznego wykorzystania w życiu i gospodarce człowieka